Mikrometer

     Mikrometer spolu s posuvnými meradlami patria medzi najpoužívanejšie meradlá. Ich použitie je podobné ako pri posuvných meradlách. Mikrometre sa dajú prispôsobiťť tvaru meranej súčiastky rôznymi úpravami na meranie hĺbok, odpichov, hrúbok atd. Vodiaca mikrometrická skrutka má presný brúsený závit so stúpaní 0,5mm.

    Môžeme merať od 0-500mm. Odcítanie rozmeru z mikrometra je obtiažnejšie ako pri posuvných meradlách, pretože môže vzniknúť osobná chyba. Mikrometer je vybavený aj brzdou, aby sme nameraný rozmer mohli zaistit.

    To či mikrometer meria správne môžeme zistiť podla základných rovnobežných mierok a rovinnosť a rovnobežnosť plôch sa kontroluje interferenčnými sklami.