Posuvné meradlo s chybou merania

     Na meranie menších dĺžok používame posuvné meradlá. Pri meraní vkladáme meraný predmet do stredu medzi čeľuste posuvného meradla. Čeľuste netlačíme násilne na predmet. Na zvýšenie presnosti odčítania má posuvné meradlo okrem hlavnej stupnice delenej na milimetre, aj nóniovu stupnicu (nónius).

    Rozlišujeme posuvné meradlá:

    1.    s desatinným nóniom- dĺlžka 9mm je rozdelená na 10 dielikov.
Pri meraní ukazuje nula nónia na pravítku celý počet milimetrov. Desatiny milimetra sa rovnajú číslu rysky nónia, ktoré sa najdokonalejšie kryje s niektorým dielikom hlavnej stupnice. Meriame s presnostou 0,1mm.

     2.   s dvadsatiným nóniom- dĺžka 19mm je rozdelená na 20 dielikov, meriame s presnosťtou 0,05 mm..

Posuvné meradlo má aj horné čeľuste na meranie šírky dutín a hĺbkomer(vysúvacia  tyčinka) na meranie hĺbok otvorov.